Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

 

Medarbejdere i  KUI Vejledning

 

Afdelingsleder:

Lotte Dahlgaard Andersen

Tlf: 23350165   mail:  ldah@thisted.dk

 

 

Uddannelsesvejledere:

 

Anders Brolev

Specialvejledning, STU

Tlf: 4023 3734 mail:  abro@thisted.dk

 

Birthe Hauskov Kristiansen

Østre Skole

Tlf: 3068 3011 mail: bhk@thisted.dk

 

Gitte Thorup

Friskoler og privatskoler i Thy

Tlf:  2370 4538mail:  git@thisted.dk

 

Kasper Hjorth

Specialvejledning, STU

Tlf: 2252 5724 mail:  khn@thisted.dk

 

Mette Stentoft Nielsen

Tingstrup Skole

Tlf: 2399 8406 mail: mesn@thisted.dk

 

Stig Asboe

Hurup Skole og FGU

Tlf: 2974 9358 mail:  stas@thisted.dk

 

Susanne Skovbo Agesen

Sjørring Skole

Tlf: 3057 9145 mail: ssag@thisted.dk

 

Tor Larsen

Hanstholm Skole, Hannæs Skole  og FGU

Tlf: 2347 7421 mail: tl@thisted.dk

 

Trine Overgaard

Snedsted Skole

Tlf: 3057 8521 mail: trov@thisted.dk

 

Ulrik Iversen

Hannæs Østerild Skole og FGU

Tlf: 4089 1167 mail: uliv@thisted.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR UNGE UNDER 25

Unge under 25 år, kan få vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos KUI Vejledning i det område, hvor den unge bor.

 

LÆS MERE OM DINE MULIGHEDER:

Elev i 6. - 7. klasse

Elev i 8. - 9. klasse

Elev i 10. klasse

15-17 årige uden uddannelse

18-25 årige uden ungdomsuddannelse

 

 

 

 

 

Halvårsrapport 2021

Tillæg til halvårsrapport vedr. uddannelsesparathed

 

 

 

KUI Vejledning er flyttet

Efter mange år i Skolegade er vi nu flyttet nær Rådhuset. Vi sidder på 1. sal i den gamle præstebolig. Der er stadig mulighed for at komme ind og snakke med os. Ring gerne til din vejleder i forvejen, så du kan blive lukket ind.

 

Adressen er Asylgade 22, 7700 Thisted

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsstandarder for KUI Vejledning 2020/2021

Klik her

 

 

Halvårsrapport KUI Vejledning

Klik her

 

 

 

Thisted Kommunes fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2021

 

For grafisk fremstilling klik her

 

I ”Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv” fremgår det at;

  • 29.Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Stk. 2. Søgetallene opgøres for følgende:

1) Erhvervsuddannelser, både eud og eux.

2) Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.

3) Øvrige.

Stk. 3. Søgetallene, jf. stk. 2, skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.

  • 30.Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal, jf. § 29 stk. 2, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.
  • 31.Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af marts.
  • 32.Kommunalbestyrelsen skal senest ved udgangen af maj have sammenholdt og offentliggjort de i §§ 29 og 30 nævnte tal på kommunens hjemmeside.

 

Det fremgår desuden af EUD-aftalen fra november 2018, at kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne og kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever.

 

De nationale målsætninger vedr. søgningen til erhvervsuddannelserne er fastsat til målet om en søgning på 25 pct. i 2020 og 30 pct. i 2025. I Thisted Kommune har søgningen til erhvervsuddannelser i en årrække været over de nationale mål for 2020 på 25% og dermed er der allerede i dag flere unge i Thisted Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet.

I Thisted Kommunes ”Strategi for koordineret ungeindsats” tilkendegives, at man ønsker at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne yderligere med baggrund i kommunens erhvervsstruktur og branchesammensætning.

Udfordringer på ungeområdet i Thisted Kommune vedrørende andelen af unge, der ikke påbegynder og/eller gennemfører en ungdomsuddannelse beskrives ligeledes i ”Strategi for koordineret ungeindsats” og begrunder indsatserne mod generelt at motivere unge til at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelse.

 

Søgningen til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse i 2019 var:   

 

Gymnasiale uddannelser    64%

Erhvervsuddannelser          27%

Ørige                                        9%                                       

                           

 

Se i øvrigt diagrammer, der viser en oversigt over den samlede søgningen fra 2016-2019 samt for fordelingen af søgningen i 9.- og 10. klasse i 2019.

 

Måltal for søgningen i 2021:

 

Børne- og Familieforvaltningen fastsætter, at målsætningen for det samlede måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9.- og 10. klasses elever fastsættes til 92%.

Fordelingen af søgningen til de gymnasiale uddannelser og på EUD fordeles med 64% til de gymnasiale uddannelser og 28% til erhvervsuddannelserne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR FORÆLDRE

Få indblik i dit barns uddannelsesparathed, uddannelsesplaner, vores vejledningsaktiviteter, og relevante ungdomsuddannelser i Nordjylland.

 

LÆS MERE OM MULIGHEDERNE:

Vejledning i grundskolen

Vejledning 18-25 årige

Ansøgning til ungdomsuddannelse

Uddannelsesmesse