Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

2-sprogs vejledning i grundskolen

Unge udlændinge, der er i den undervisningspligtige alder undervises i en af kommunens modtageklasser.

Unge under 14 år visiteres af folkeskoleafdelingen til Tilsted skoles modtageklasse, hvor der er mulighed for udslusning til almenklasserne.

Unge over 14 år visiteres af folkeskoleafdelingen til Campus 10´s sprogklasse, hvor der er mulighed for integration i almenklasserne. Elever på Campus 10´s sprogklasser deltager i brobygning, valgfag osv sammen med de øvrige elever på Campus 10.

Elever i modtageklassen på Campus 10 har mulighed for at fortsætte på Campus 10 indtil det skoleår, hvor de fylder 18 år.