Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

ANSØGNING TIL UNGDOMSUDDANNELSE

 

Uddannelsesparate elever og deres forældre skal udfylde og afsende uddannelsesplanen på optagelse.dk med de ønskede ungdomsuddannelser til den uddannelsesinstitution, som eleven søger som første prioritet. Uddannelsesplanen skal være underskrevet af en forælder. Ved underskrift af en forælder afsendes uddannelsesplanen.

 

Ikke-uddannelsesparate elever og deres forældre skal underskrive uddannelsesplanen på optagelse.dk. Uddannelsesplanen laves i samarbejde med UU-vejleder, som også indsender ansøgningen. Er forældre eller eleven uenig i vurderingen af elevens parathed, anføres det i planen, så eleven kan blive revurderet på den søgte uddannelsesinstitution.

 

 Eleven logger ind på uddannelsesplanen med UNI-login. Forældre underskriver uddannelsesplanen med NEM-id.