Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

ER DU FORÆLDRE TIL ET BARN MED SÆRLIGE BEHOV?

Er du forælder til et barn med særlige behov?

Hvis dit barn har særlige behov, så vil I blive tilbudt samtaler med en uu-vejleder for at vi i fællesskab kan afdække, hvordan dit barn bedst muligt kommer videre i uddannelsessystemet.

Det kan være at dit barn har brug for støtte, mens han/hun går på en ungdomsuddannelse eller måske har dit barn behov for et specielt forløb på en særligt tilrettelagt uddannelse. 
UU-vejlederen vil fortælle om de forskellige muligheder, der er i Thisted kommune.

Læs mere her:

Socialpædagogisk støtte (SPS) under ungdomsuddannelse http://www.spsu.dk/ungdomsuddannelser
FGU https://uvm.dk/reform-af-de-forberedende-tilbud/forberedende-grunduddannelse
STU https://uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse