Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGER

Elever i grundskolen bliver vurderet om de er uddannelsesparate til at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. Klasse, dvs. enten en erhvervsuddannelse, HF eller en gymnasial uddannelse. Allerede når de går i 8. klasse, begynder elevens lærere og UU-vejleder at se på, om eleven er uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse han/hun ønsker. Vurderingen foretages flere gange i 8. 9. og 10. Klasse. Se mere på UG.dk  https://www.ug.dk/6til10klasse/uddannelsesparat