Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

UU vejlederen starter sine besøg når dit barn går i 6. klasse og følger klassen frem til afslutningen af folkeskolen.

Vejledningen foregår på dit barns skole.

I 8. - 9. klasse får man samtaler alene, i små grupper eller i klassen med UU-vejlederen.
Inden dit barn forlader 9. klasse laves en uddannelsesplan, som skal følger med på ungdomsuddannelsen.


I løbet af folkeskolen vil dit barn skulle deltage i forskellige vejledningsaktiviteter, for eksempel virksomhedsbesøg, brobygning, åbent hus arrangementer og praktik.