Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

VEJLEDNING TIL 18-25 ÅRIGE

Hvis dit barn er mellem 18 og 24 år og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse kan man og få råd og hjælp fra KUI Vejledning.

Man kan henvende sig for en samtale om ens fremtidsplaner og muligheder for uddannelse.

Hvis man er kommet i tvivl om uddannelsesvalget kan man også få hjælp til eventuelt at skifte uddannelse.