Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

Mission, Vision og Værdier

UU Thy´s vision er, at:

være en udviklingsorienteret, professionel og faglig opkvalificeret organisation, der gennem tæt samarbejde med relevante aktører og med de unge i fokus, tilbyder alle unge i målgruppen fra 13 – 25 år realistisk og helhedsorienteret vejledning om uddannelse og erhverv.

UU Thy´s mission er, at:

UU Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og
erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet

UU Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige
forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses-
og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft
og selvstændige erhvervsdrivende.

UU Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne
begrænses mest muligt.

UU Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende
informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om valg
af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse.

UU Vejledningen skal være sektor- og institutionsuafhængig.

UU Thy skal indgå i samarbejde med regionale vejledningscentre,
ungdomsuddannelsesinstitutioner, det regionale arbejdsmarkedsråd,
jobcentre, erhvervslivet, kommunale forvaltninger samt UU centre i
andre geografiske områder.

 

UU Thy´s værdier svarer ind til Thisted kommunes værdigrundlag:


Anerkendelse
• Vi møder den unge fordomsfrit.
• Vi har respekt for forskellighed.
• Vi er lydhøre over for den unge, vore samarbejdspartnere og hinanden.


Troværdighed
• Vi arbejder med høj faglighed og professionalisme.
• Vi er ærlige og autentiske.
• Vi gør det, vi siger og siger, det vi gør.


Åbenhed
• Vi lægger vægt på dialog og netværksdannelse.
• Vi kommunikerer ærligt og tydeligt.
• Vi er nærværende og imødekommende.


Loyalitet
• Vi taler positivt om den unge, vore samarbejdspartnere og hinanden.
• Vi er ansvarlige i relation til opgaveløsninger.
• Vi vejleder i overensstemmelse med de etiske retningslinjer for vejledning og ud fra Thi-sted. kommunes værdier.


Tillid
• Vi skaber trygge rammer i mødet med den unge.
• Vi har tillid til, at alle indgår i en ansvarlige og udviklingsrettet opgaveløsning.