Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

LÆRERINTRODUKTION OG LÆRERKURSUS

Hvert år afholdes der introduktionsforløb for klasselærere i 8. klasse.

Intro-forløbene foregår på ungdomsuddannelserne i samme tidsrum, som eleverne i 8. klasse er på intro-forløb.

Lærerintroduktionen varetages af de enkelte ungdomsuddannelser og UU Thy.

Formålet er at lærerne bliver bedre forberedt på hvilke krav og forventninger, der stilles til du unge der starter i ungdomsuddannelser.

Indholdet i lærerintro veksler mellem oplæg og rundvisninger på ungdomsuddannelserne.