Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

DAGSORDENER OG REFERATER

 

Der arbejdes i tre forskellige netværk:

 

  • Praktikernetværk. Praktikernetværket er et fælles forum til faglig sparring, koordinering og fælles kompetenceudvikling.

 

  • Mellemledernetværk. Mellemledernetværket skal understøtte praktikerne og sikre rammen for tværfaglige sparrings – og koordineringsarbejde.

 

  • Chef – og direktørnetværk. Chef- og direktørnetværket understøtter koordineringen af indsatsen på tværs af kommunale sektorer, uddannelsesinstitutioner og andre aktører. Visionen om en helhedsorienteret indsats gennem en fælles strategi er en vigtig opgave for denne del af netværket.