Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

2-sprogs vejledning i grundskolen

Hvis du er ung udlænding, der er i den undervisningspligtige alder undervises du i en af kommunens modtageklasser.

Hvis du er under 14 år visiteres du af folkeskoleafdelingen til Tilsted skoles modtageklasse, hvor der er mulighed for udslusning til almenklasserne.

Hvis du er over 14 år visiteres du af folkeskoleafdelingen til Campus 10´s sprogklasse, hvor der er mulighed for integration i almenklasserne. Elever på Campus 10´s sprogklasser deltager i brobygning, valgfag osv. sammen med de øvrige elever på Campus 10.

På Campus 10 har du mulighed for at fortsætte på indtil det skoleår, hvor du fylder 18 år.