Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

Elev i 10. klasse

10. klasse er et valgfrit skoleår. Man kan vælge, at gå i folkeskole, privat/friskole eller efterskole. 10. klasse er et uddannelses-afklarende skoleår.

I Thisted kommunes 10. klassestilbud har du følgende muligheder:

  • Almen10, en almindelig 10. klasse der retter sig mod enten gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser.
  • EUD10, en 10. klasse, der er specielt rettet mod erhvervsuddannelserne. Der er op til 12 ugers brobygning og praktik i forløbet.
  • Kombi10, en kombination af 10. klasse og grundforløb 1 til erhvervsuddannelser. Eleverne gennemfører både en 10. klasse og et grundforløb til erhvervsuddannelser på et år.
  • Sprog10, som er Thisted Kommunes modtageklasse for unge indvandrere i aldersgruppen 14-17 år.

I 10. klasse på en folkeskole har du følgende muligheder for vejledning:

  • Individuelle samtaler om uddannelse og erhverv
  • Gruppevejledning
  • Kollektiv vejledning om uddannelser
  • Brobygning til ungdomsuddannelser
  • Individuelle praktikker i forbindelse med afklaring af uddannelsesvalg.

Inden du forlader 10. klasse skal du lave en uddannelsesplan, som skal følge dig på din ungdomsuddannelse.
Du vil i dit skoleforløb skulle deltage i forskellige vejledningsaktiviteter, for eksempel virksomhedsbesøg, brobygning, åbent hus arrangementer og praktik.