Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

Elev i 8. - 9. klasse

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv i 8. - 9. klasse

Formålet med vejledningen i 8. og 9. klasse er gennem vejledningsprocesser, at forberede og afklare dig på det kommende uddannelsesvalg. Der tilbydes individuel og kollektiv vejledning.

Din UU-vejleder kan tilbyde dig:

 • At komme på introkurser i 8. klasse.
 • Uddannelsesmesse.
 • Ung-til-ung vejledning
 • At komme i brobygning i 9. klasse.
 • At komme i erhvervspraktik.
 • Vejledning om støttemuligheder.
 • At udarbejde din uddannelsesplan.
 • At udfylde ansøgningsskemaer til ungdomsuddannelserne.
 • Vejledning om uddannelsernes opbygning og adgangskrav.
 • Vejledning om hvilke uddannelser du kan vælge.
 • Vejledning om hvilke muligheder for job og uddannelse de forskellige uddannelser giver dig.

Vejledningen foregår på din skole.

I 8. - 9. klasse får du samtaler alene, i små grupper eller i klassen med din UU-vejleder.
Inden du forlader 9. klasse skal du lave en uddannelsesplan, som skal følge dig på din ungdomsuddannelse.
Du vil i dit skoleforløb skulle deltage i forskellige vejledningsaktiviteter, for eksempel virksomhedsbesøg, brobygning, åbent hus arrangementer og praktik.