Skip to the content

Find Vejleder / Uno Ung

Specialvejledning

Som elev i et af Thisted Kommunes specialtilbud tilbydes du en udvidet vejledning om valg af uddannelse og erhverv, mens du er elev i overbygningen. Vejledningen kan både være rettet mod de ordinære ungdomsuddannelser samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).

Formålet med vejledningen er gennem vejledningsprocesser, at forberede og afklare dig på det kommende uddannelsesvalg. Der tilbydes både individuel og kollektiv vejledning, men fokus i vejledningen er rette specielt mod dig.

Din UU-vejleder kan tilbyde dig:

 • Individuelle samtaler med dig i fokus.
 • Deltagelse i skole-hjem-samtaler.
 • Et udvidet samarbejde med dine forældre.
 • Et udvidet samarbejde med dine lærere.
 • At komme i brobygningsforløb.
 • At komme i erhvervspraktik.
 • At komme i dusørpraktik.
 • At komme på virksomhedsbesøg.
 • Vejledning om støttemuligheder.
 • At udarbejde din uddannelsesplan.
 • At udfylde ansøgningsskemaer til ungdomsuddannelserne.
 • Vejledning om uddannelsernes opbygning og adgangskrav.
 • Vejledning om hvilke uddannelser du kan vælge.
 • Vejledning om hvilke muligheder for job og uddannelse de forskellige uddannelser giver dig.

Vejledningen foregår på din skole. Inden du forlader skolen, vil du få hjælp til at lave en uddannelsesplan, som skal følge dig på din
ungdomsuddannelse.

Du vil i dit skoleforløb få mulighed for at deltage i forskellige vejledningsaktiviteter, for eksempel virksomhedsbesøg, brobygning, åbent hus arrangementer og praktik.